Czwartek, 5 grudnia 2019. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Najwięcej środków na oświatę

2019-01-14 13:00:00 (ost. akt: 2019-01-14 09:37:22)

Autor zdjęcia: UG Janowiec Kościelny

JANOWIEC KOŚCIELNY/// Budżet gminy na 2019 r. został zaplanowany na realistycznym poziomie. Wydatki zwiększono tylko na oświatę. Inwestycje będą realizowane tylko i wyłącznie, jeśli zostaną pozyskane dodatkowe źródła dofinansowania.

Dochody zaplanowano w wysokości spodziewanych wpływów. Wysokość dotacji i subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Urzędzie Gminy.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostały na niezmienionym poziomie, jak w roku 2018. Nie podejmowano uchwał w sprawie stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2019 r. wobec tego obowiązywać będą stawki maksymalne.

Maksymalizacja wpływów do budżetu spowodowana jest tym, że na gminie ciąży wiele zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców np. utrzymanie ładu przestrzennego, utrzymanie dróg, zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodno-ściekowa, zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie ulic, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura i sport, utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (OSP), a także utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wysokość wydatków zaplanowano na minimalnym poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. z wyjątkiem wydatków na oświatę. — Wprowadzona przez rząd 5% podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019 r. spowodowała, że łączne nakłady na oświatę w 2019 r. wynoszą 5.445.297 zł i są wyższe, w stosunku do roku 2018, o około 600 tyś. zł, z czego subwencja oświatowa wynosi 2.978.777 zł (54,7%), środki własne 2.466.520 zł (45,3%) — mówi wójt gminy Piotr Rakoczy.

Jak wyjaśnia wójt, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych są na bardzo niskim poziomie, jednakże gminy nie stać na zwiększenie środków, gdyż wydatki bieżące zrównały się z dochodami bieżącymi.

— Wszelkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2019 r. będą realizowane tylko i wyłącznie, jeśli zostaną pozyskane dodatkowe źródła dofinansowania, a wówczas gmina wyemituje papiery wartościowe w celu pozyskania kapitału na ich realizację.

Zaciąganie kredytów czy też emisja papierów wartościowych będzie obciążała budżety przyszłych lat, gdyż spłata musi być rozłożona w czasie na wiele lat, z uwagi na niskie dochody własne gminy — wyjaśnia Piotr Rakoczy. Jednakże możliwość pozyskania dofinansowania na różnego typu przedsięwzięcia (np. drogi, rozbudowa sieci kanalizacyjnej czy modernizacja oświetlenia) przyczynią się do rozwoju gminy.

Mimo, że w założeniach do projektu budżetu na 2019 r. Ministerstwo Finansów wskazywało na zwiększenie poziomu wydatków, w tym wynagrodzenia, o 2,3%, to planując budżet gminy Janowiec Kościelny, oprócz wydatków na oświatę, nie zwiększono planu wydatków we wszystkich pozostałych obszarach działalności gminy.
Wszelkie zasoby zostały pieczołowicie rozdysponowane na zadania realizowane przez gminę na minimalnym poziomie. Realizacja budżetu w 2019 r. będzie podlegała ścisłemu reżimowi wydatkowania środków i bieżącego monitorowania, a wszelkie odstępstwa zwiększenia będą wnikliwie badane tak, aby środków finansowych wystarczyło na cały rok budżetowy.

Budżet Gminy Janowiec Kościelny 2019 r. przewiduje:
Dochody ogółem – 17.494.494,00 zł.
Wydatki ogółem – 18.037.515,48 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 543.021,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages